Huurdersvoorwaarden & Werkwijze

Inkomensnorm:

Om in aanmerking te komen voor een woning dient Uw bruto inkomen, zonder eventuele toeslagen, voor 1 persoon minimaal 3,5 x de kale maandhuur te bedragen. Het inkomen voor 2 personen dient minimaal 4,5 x maal de kale maandhuur te bedragen. Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht.

Bij onvoldoende inkomen zijn er twee mogelijkheden om aan deze norm te voldoen: een hogere borg en/of een garantstelling. De garantsteller dient directe familie te zijn van de huurder. Bij een garantstelling staat iemand garant voor de huurder; deze persoon voldoet aan een de inkomensnorm van 5 x de kale maandhuur. Het inkomen van de kandidaat mag niet meer dan €150,00 afwijken van de norm.

Uitzonderingen: Voor zelfstandig ondernemers en specifieke gevallen kan er een afwijkende inkomensnorm gehanteerd worden.

Bij elke woning wordt er een borgstelling gevraagd. Deze borgstelling is vaak ter hoogte van twee of drie maandhuren. Bij zelfstandig ondernemerschap is deze altijd minimaal 3x de maandhuur.

Werkwijze:

Indien u een woning wenst te bezichtigen zal u altijd gevraagd worden om een kopie legitimatie en de 3 meest recente salarisspecificaties of ander bewijs van vaste inkomsten. Op deze manier kunnen wij direct zien of u voldoet aan de inkomensnorm.

Indien u de woning naar wens heeft gevonden zullen wij u om aanvullende documenten vragen:

Bij vast dienstverband:

Bij pensioen:

Bij zelfstandig ondernemerschap:

Ook dient u de gezinssamenstelling door te geven en of u huisdieren bezit.
De door u toegestuurde informatie wordt op echtheid gecontroleerd en er zal ook een credit check uitgevoerd worden.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een woning bij ons:

Een toewijzing van een woning geschiedt middels een loting, enige uitzondering hierop is als de kandidaat al huurder is bij De Coninck Vastgoed.